AplikacjaFurnivisionPortfolioRejestracja pomiarów drgań

17 kwietnia 2019by info@sentius.pl
Opis zastosowania

Wysoko specjalistyczna aplikacja internetowa służy do agregacji wyników pomiarów drgań łożysk w maszynach produkcyjnych. Pozwala na graficzną i wskaźnikową prezentację badań co pomaga w szybkiej ocenie kondycji badanych urządzeń.

Dodatkowe funkcje Furnivision Responsive

Rozszerzenie Furnivision Responsive polegało mi.in. na stworzeniu portalu klienta, który umożliwia bieżący podgląd zatwierdzonych badań przez zleceniodawcę. Równocześnie dane przekazywane są także automatycznie drogą e-mail.

Aplikacja zawiera, także rozszerzenie PROJECTS systemu Furnivision Responsive umożliwiające zarządzanie projektami.

 

 

http://sentius.pl/wp-content/uploads/2019/05/logo-sentius-informatyka-dla-biznesu-bw.png
Mobile: +48 691 365 747, +48 607 037 388

E-mail: info@sentius.pl

Produkty
SENTIUS

Jesteśmy innowacyjną firmą działającą w obszarach technologii informatycznych wykorzystywanych w biznesie. Doskonale znamy procesy biznesowe w firmach produkcyjnych wykorzystujące Lean Manufacturing i TOC.