Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie danych osobowych osób fizycznych(dalej: RODO), przekazujemy informację o przetwarzaniu danych osobowych w związku z współpracą z firmą Sentius Systemy Informatyczne Paweł Janczak:

1. Administratorem danych osobowych jest Agencja Interaktywna Sentius Systemy Informatyczne Paweł Janczak wpisana do rejestru pod numerem NIP 7821642832.

2. Udzielona wcześniej zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona w postaci udostępnienia danych niezbędnych dla realizacji zlecenia oraz wszelkie upoważnienia i umowy, których przetwarzanie jest niezbędne do ich wykonania, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, (art. 6 ust. 1 pkt. b if) RODO) jest podstawą przetwarzania danych osobowych.

3. Dane osobowe nie są przekazywane żadnym podmiotom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to przewidziane przez przepisy obowiązującego prawa, a ponadto administrator korzysta z narządzi technologicznych udostępnianych przez podmioty trzecie dla celów realizacji umowy oraz zleceń.

4. Dane osobowe przechowywane są przez administratora przez czas trwania umowy, zlecenia, upoważnienia.

5. Każdy ma prawo:

a) do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także do sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz do przenoszenia danych,
b) do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – w takim przypadku nie wpływa to na przetwarzanie danych dokonane przed cofnięciem zgody,
c) wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na naruszenie przez administratora danych zasad przetwarzania danych.

https://sentius.pl/wp-content/uploads/2019/05/logo-sentius-informatyka-dla-biznesu-bw.png
Mobile: +48 691 365 747, +48 607 037 388

E-mail: info@sentius.pl

Produkty
SENTIUS

Jesteśmy innowacyjną firmą działającą w obszarach technologii informatycznych wykorzystywanych w biznesie. Doskonale znamy procesy biznesowe w firmach produkcyjnych wykorzystujące Lean Manufacturing i TOC.